חיפוש בגוגל

יעדים לקבוצת נאמני המחשב

היעדים לשנת תשע"ב :
1. הפסקה פעילה בחדר המחשבים . בכל שבוע שכבה אחרת בהשגחת נאמני המחשב .
    הפעילות בימי שלישי בהפסקת 12.15 .
2.תחזוקת ושמירת הציוד בכיתות , סיוע למורות ופעילות השיעור המתוקשב .
3. לימוד עולם גוגל בקבוצת נאמני המחשב - העשרה וחיזוק התלמידים .

בהצלחה !!!